Om oss

Din privata vårdcentral i hjärtat av Lund

Vårt fokusområde är större hälsokontroller men även medicinska bedömningar och intyg. Vi kan erbjuda allt din vårdcentral erbjuder men i privat regi och utan väntetider. Vi har ett nära samarbete med flera försäkringsbolag och kan via vårt nätverk erbjuda ett snabbt omhändertagande.

Dr Daniel Bahrani - Daniel har arbetat som specialist i allmänmedicin sedan 2012. Studerat till läkare på Karolinska institutet och på Lunds universitet. Bred erfarenhet av både privat och offentlig vård. I sitt senaste uppdrag på landstinget suttit med i ledningsgruppen som medicinsk rådgivare. Innan Daniel blev läkare studerade han till civilingenjör Elektroteknik på Chalmers och LTH med matematisk inriktning. Examensarbetet på Ericsson ledde fram till en patentansökan. Han arbetade i flera år med avancerad teknologiutveckling bland annat på Switchcore. Jobbet förde honom till Stockholm, där han parallellt med arbetet började studera till läkare på Karolinska institutet. På senare år gått kurser i ledarskap och juridik. 

Martha Zafari - Martha har arbetat i 22 år som sjuksköterska/barnmorska. Hon har bred erfarenhet från akut sjukvård  (thoraxkirurgi, hjärtsvikt och arytmi), endokrinologi och geriatrik; utbildad instruktör på hjärt-lungräddning. I sin senaste roll på kvinnokliniken arbetat som omvårdnadsledare/sektionsledare. Hon har ackumulerat stor erfarenhet  av förlossningsvård, neonatalvård, perinatal och BB-vård. Hon har även arbetat som orsaksutredare av patientavvikelser och utfört riskanalyser på kvinnokliniken. Har också gått kurser i patientsäkerhet, ledarskap och ekonomi. 

CorLab - Stafetta AB (556887-9968)