Executive

En investering som lönar sig

Sitter du med i bolagets ledningsgrupp? Är du en egenföretagare?  En god hälsa är viktig för alla anställda, men är du en nyckelperson på bolaget, så är du speciellt viktig. Vi har tagit fram ett omfattande Executive paket riktad till just dig. Syftet är att identifiera allvarlig sjukdom så tidigt som möjligt, för att därmed garantera en positiv outcome. Hjärt -och kärlsjukdom och cancer är våra vanligaste dödsorsaker i västvärlden. En del fall är livsstilrelaterade, emedan andra är miljö -och ärftliga faktorer. Vi kan optimera och leva sunt, men dessvärre inte undvika sjukdom helt och hållet. Vi kan däremot identifiera den tidigt och sätta in behandling tidigt, vilket i många fall kan vara helt livsavgörande. Det har vi tagit fasta på och erbjuder ett mycket omfattande paket med fokus på både cancerscreening och hjärt -och kärlsjukdom 

Vi har även ett paket för övriga anställda. Låt oss ta ett helhetsgrepp och hjälpa er att vara friska. 

 Kontakta oss för en offert!