Screening

MR / magnetkamera kroppsskanning

Från 22 500kr

Undersökningen är inriktad på bland annat tidig upptäckt av cancer. Föredrar du att göra undersökningen på vår klinik i Lund, så kan vi erbjuda övernattning till ett mycket förmånligt pris för endast 400kr/natt.

I Skåne kan vi erbjuda undersökning med en Siemens 3T kamera, vilket är i klass med våra universitetssjukhus. En erfaren röntgenläkare granskar allt bildmaterial.

Vi kan erbjuda undersökning i hela Sverige.

Fördelen med 3T 

Stor hälsoundersökning

Pris 3500kr

Provtagning med Läkarundersökning

På vår Stora Hälsoundersökning är det fokus på våra vanligaste folksjukdomar. Vi kommer att få en god bild av din aktuella hälsa och hur du kan förbättra den. Syftet med vår hälsokontroll är att du skall vara ännu friskare nästa gång vi ses! 

Du kommer få lämna blodprover, urinprov och avföringsprov. Innan hälsoundersökningen kommer du att bli ombedd att fylla i ett hälsoformulär online. 

Det ingår en Läkarundersökning med

Följande prover ingår. Fler prover kan läggas till enligt önskemål. Provtagning utförs på kliniken i Lund, men vi kan också erbjuda provtagning på andra orter, vårt nätverk täcker i princip in hela Sverige.


Endometrios - Ziwig Endotest

Pris 12000kr 

Nu kan vi erbjuda Ziwig Endotest - Världens första salivtest för endometrios

Endometrios drabbar cirka 10 % av kvinnor i fertil ålder. I dagsläget är cirka 250 000 kvinnor i Sverige drabbade. 


Fördelarna med testet

⚬  Tydliga positiva/negativa resultat

⚬  Snabb diagnos

⚬  Alla former av endometrios kan diagnostiseras

⚬  Hög tillförlitlighet: nära 100%

⚬  Enkel och icke-invasiv provinsamling


Testet rekommenderas för kvinnor mellan 18 och 43 år som uppvisar ett eller flera symtom som tyder på endometrios.

Fostertest - NIPT

Pris 5500kr

Harmony NIPT har bättre precision än traditionell screening (KUB). Med Harmony NIPT är det därmed 70 gånger mindre risk att din barnmorska eller läkare rekommenderar ett fostervattensprov på grund av ett falskt positivt resultat. Analysen av DNA gör provet mycket tillförlitligt – 99 procent av de vanligaste kromosomavvikelserna upptäcks med Harmony NIPT.

Harmony testar för vissa genetiska tillstånd, trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom), trisomi 13 (Pataus syndrom) och könskromosomavvikelser. Dessutom har du med Harmony NIPT möjlighet att utvärdera fostrets kön. Analys av sannolikheten för mikrodeletionen 22q11.2 kan göras mot en extra kostnad. Från vecka 10.