Var steget före!

Marknadens mest kompletta hälsoundersökning med magnetkamera


Varför skall jag screena mig?  

Jag känner mig helt frisk

Bilden visar en hjärntumör (Gliom 4). Dödligheten är 95% inom 5 år.

Tidig upptäckt är avgörande!

Cancer ger sällan symptom tidigt i förloppet. Den kan vara tyst i många år och när den väl ger symptom, så kan det vara för sent. Äggstockscancer, njurcancer, bukspottkörtelcancer och tjocktarmscancer är exempel på tysta tumörer, som ofta ger symptom först vid avancerad sjukdom. Tidig upptäckt av cancer är helt avgörande för prognosen och därmed din överlevnad. 

Du kan själv upptäcka sjukliga förändringar på utsidan ex malignt melanom, men hur skall du upptäcka förändringar på insidan? Svaret är med MR / MRI / MRT / magnetkamera / magnetröntgen. Undersökningen är helt utan skadlig strålning och inget kontrastmedel behöver injiceras. Du får detaljerade bilder av alla kroppens organ med hög upplösning. Men vi ser inte bara tidig cancer; vidgningar av de stora kärlen (aneurysm), MS (multipel skleros), stroke/TIA, demens, leverförfettning, cystor. Listan är endast ett litet urval av vad vi kan se.

Magnetkamera

MR kallas ibland felaktigt för magnetröntgen. MR är en förkortning för MagnetResonanstomografi, som är en medicinsk bildteknik som använder starka magnetfält och radiovågor för att skapa detaljerade bilder av kroppens inre strukturer. En kamera för att titta in i kroppen.

Fördelar med MR:

Vad kan vi se?

Vi täcker in alla kroppens organ, inkl skelett. Nedan följer ett urval på tillstånd och sjukdomar som är synliga på en MR: