Var steget före!

komplett hälsoundersökning med magnetkamera


Varför skall jag screena mig?  

"Jag känner mig helt frisk"

Bilden visar en cancer i bukspottskörteln. 

Tidig upptäckt är avgörande!

Cancer karakteriseras ofta av en latent initialfas där sjukdomen förlöper utan symptom och med normala blodprover. Vissa cancerformer, ex äggstockscancer, njurcancer, cancer i bukspottskörteln och tarmcancer är exempel på tyst cancer. Det är inte ovanligt att diagnosen dröjer och upptäcks först efter flera år. När tumören vuxit sig stor eller börjat sprida sig i kroppen så börjar man utveckla symptom. I det stadiet brukar även blodproverna vara avvikande. Då är det fråga om avancerad sjukdom och prognosen oftast betydligt sämre. Spridd cancer är endast i undantagsfall möjlig att bota. Tidig upptäckt är därför helt avgörande för framgångsrik behandling. Regelbunden screening med magnetkamera är därmed den bästa strategin vi har mot agressiv cancer. Det går inte att förhindra cancer, men den går att upptäcka tidigt. Var steget före och investera i din hälsa idag!

Vad kan vi se?

Vi täcker in alla kroppens organ, inkl skelett. Nedan följer ett urval på tillstånd och sjukdomar som är synliga på en MR.

magnetkamera

Magnetisk resonanstomografi (MR), ibland felaktigt kallad magnetröntgen, är en avancerad medicinsk bildteknik som utnyttjar magnetfält för att skapa detaljerade bilder av kroppens inre strukturer. 

Fördelar med MR: